Annuleringsvoorwaarden

Wijzigingen en/-of annuleringen dienen per e-mail doorgegeven te worden.

Indien een reservering ongedaan wordt gemaakt, dan wel gewijzigd, worden er per reservering de volgende bedragen in rekening gebracht, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen:
A. Bij annulering meer dan drie maanden voor het tijdstip dat het programma zou moeten aanvang, worden naast de reserveringskosten € 15,- administratiekosten in rekening gebracht.
B. Bij annulering meer dan twee maanden voor bedoeld tijdstip 15% van het totaalbedrag met een minimum van € 40,00 per groep.
C. Bij annulering meer dan één maand voor bedoeld tijdstip 30% van het totaalbedrag.
D. Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip 75% van het totaalbedrag.
E. Bij annulering binnen 7 dagen voor bedoeld tijdstip 100% van het totaalbedrag.
F. Bij aanpassingen op een reeds opgemaakte factuur wordt € 15,00 per aanpassing in rekening gebracht.

Wijzigingen in aantallen deelnemers

De reservering kan door de klant worden gewijzigd indien en voor zover dit mogelijk is. Vermindering in het aantal personen binnen een marge van 10%, kan de klant kosteloos aan ons doorgeven tot uiterlijk tien werkdagen voor aanvang van het programma. Dit laatst bekende aantal wordt in rekening gebracht, ook als er op de dag zelf minder deelnemers blijken te zijn dan opgegeven. Voor vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% worden de annuleringsbepalingen toegepast.